Information om GDPR

18 maj 2018

25 maj 2018 får alla länder i EU en ny dataskyddsförordning – GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vi är väl förberedda inför det nya sättet att arbeta i enlighet med Dataskyddsförordning. Vi har aktivt arbetat med att anpassa vårt företag till nya Dataskyddsförordningen. Vi har gått

igenom och uppdaterat vårt fastighetssystem, våra processer, företagets arbetspolicy samt utbildat vår personal.

Vi vill informera våra hyresgäster om följande:

  1. Vi behandlar era personuppgifter/företagsuppgifter och att ändamålet med behandling av era personuppgifter/företagsuppgifter är på laglig grund för att kunna genomföra aktuellt uppdrag. Det vill säga tillhandahålla bostad/lokal, teckna hyresavtal, skicka hyresavier samt meddelanden och övriga situationer som kan uppstå då vi behöver komma i kontakt med er.
  2. Vi tar ansvar för att de era personuppgifter/företagsuppgifter som behandlas av oss, eller våra utsedda personuppgiftsbiträden, endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.
  3. Vi garanterar att behandlingen av era personuppgifter/företagsuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande bl.a att era personuppgifter/era företagsuppgifter rättas, gallras och raderas allt efter vad lagen säger. Här är det av mycket stor vikt att vi som fastighetsägare/hyresvärd har rätt information om vem som bor i bostaden/befinner sig i lokalen, att inte lägenheten/lokalen upplåts olovligt i andra hand.
  4. Ni som vår hyresgäst kan be om ett registerutdrag på de personuppgifter/ företagsuppgifter som är registrerade på er. Detta registerutdrag kan erhållas gratis

1 gång per år efter en skriftlig och undertecknad begäran från er, efter denna gång tar vi ut en avgift på 200 kronor. Förfrågan skickas till Helenora AB c/o Kvalitena AB, Strandvägen 5 A, 114 51 Stockholm.

 

Har ni frågor rörande GDPR och vår behandling av era personuppgifter så är ni välkomna att höra av er till oss via
gdpr@helenora.se

 

Önskar ni mer ingående information om nya Dataskyddsförordningen gå gärna in på följande länk:  www.datainspektionen.se

Se gärna Enkla grunder i dataskydd på länken nedan.

Ledig lokal på Kungsholmen

18 maj 2017

Ledig lokal 193 kvm Hjärnegatan 3. Se ledigt.

Lediga förråd på Hjärnegatan

25 april 2017

Nu finns det möjlighet att hyra förråd på Hjärnegatan 3 om 262 kvm med tillgång till hiss ner. Se ledigt.

Fastighetsskötsel

20 april 2017

Stridbar Fastighetsservice sköter från 2017-06-01 Fastighets AB Falkis 6 (Kaptensgatan 13/Skeppargatan 10) och Fastighets AB Valis 14 (Grevgatan 27). Serviceanmälan sker direkt via hemsidan, mer information kommer per post till hyresgästerna i slutet av maj månad.

Modernisering av hissar

1 mars 2017

Modernisering av båda hissarna på Jungfrugatan 7B har påbörjats, beräknas vara klart inom tre månader.

Tillträde Skeppsbron 32

16 februari 2017

Tillträde till vår nya fastighet på Skeppsbron 32, Glacus 4&5.

Tillträde två fastigheter

1 september 2016

Tillträde till Fastighets AB Falkis 6, Kaptensgatan 13/Skeppargatan 10 samt Fastighets AB Valis 14, Grevgatan 27.

Kornettens nya innergård

9 juni 2016

Invigning utav Stockholms finaste innergård tillsammans med våra hyresgäster på Kornetten.

Vårstädning

27 maj 2016

Vårstädning på Jungfrugatans innergård, högtrycksspolning samt nya möbler placeras ut.

Ställningsmontage

8 april 2016

Ställning monteras på Strandvägen 5A för att utföra bättringsarbeten under balkong.