Om Helenora

Helenora är namnet på våra fastigheter i Stockholms innerstad.

Helenora är dotterbolag till Kvalitena och ägare till åtta stycken fastigheter i Stockholms innerstad. Kvalitena AB, grundat 1995 är ett fastighetsinriktat investmentbolag med fokus på Stockholmsregionen.

Namnet Helenora har sitt ursprung i vår äldsta fastighet, Hedvig Eleonora Fastighets AB. Fastigheten är 137 år gammal och utgör kärnan i beståndet.