Hyresgäst

Här finner du nyttig information och regler rörande ditt boende hos oss.

Aktuellt

Gå till aktuellt

Inflyttning


ADRESSÄNDRING

Kom i håg att göra en adressändring i god tid innan du flyttar och även meddela Skatteverket om din nya adress. För att göra en flyttanmälan kontaktar du Svensk Adressändring på 020-97 98 99 eller går in på www.adressandring.se. Tänk då på att ange det fyrsiffriga lägenhetsnumret som är angivet på ditt hyreskontrakt.

ELABONNEMANG

Som hyresgäst hos oss står du själv för abonnemanget av hushållsel.

HEMFÖRSÄKRING

En hemförsäkring är viktig att ha dels för att skydda ditt hem och dina ägodelar, men även om det skulle uppstå en skada i din lägenhet. Skador kan bli dyra och då kan en hemförsäkring hjälpa dig.

NYCKLAR

När du flyttar in så får du två nycklar till din bostad. Behöver du någon extranyckel så kontaktar du områdeskontoret. Det är viktigt att du lämnar tillbaka alla nycklar när du sedan flyttar ut, detta gäller även brickor för tvättstuga och garage. Saknas någon nyckel måste du betala för byte av låscylinder.

Vem gör vad


HYRESGÄSTENS ANSVAR

 • Grovsopor och miljöfarligt avfall skall forslas till soptipp eller återvinningsstation
 • Byte av filter i spisfläkt eller spiskåpa.
 • Byte av glödlampor och lysrör (även i kyl/frys och ugn)
 • Rengöring av samtliga ventilationsdon i lägenheten Var god och ändra inga inställningar!
 • Rengöring och reparation av persienner och markiser.
 • Städa tvättstugan efter avslutat tvättpass.
 • Rengöring i kök och badrumsavlopp samt vattenlås i golvbrunn i badrummet är hyresgästens ansvar att hålla rena.

KONTAKTA HYRESVÄRDEN OM

 • Spis som inte fungerar (kontrollera först om någon säkring har gått)
 • Kyl eller frys som inte fungerar (kontrollera först om någon säkring/ propp har gått)
 • Droppande eller läckande kranar, element eller wc-stol? Ta kontakt med oss omgående!
 • Fönster eller dörrar går inte att stänga eller är trasiga.
 • Vatten saknas. Det händer att man för kortare stunder måste stänga av vattnet för att utföra någon reparation. I regel informeras hyresgästerna om detta i förväg. Om du inte fått sådan information och vattnet inte kommer tillbaka så ringer du serviceanmälan.
 • Stopp i avlopp, om vattnet rinner ner sakta i golvbrunnen eller vasken.

Hyresinbetalning


E-FAKTURA

Vi erbjuder möjlighet till hyresbetalning via E-faktura.
Nu kan du som privatperson betala dina fakturor med E-faktura. Med E-faktura skickas dina fakturor elektroniskt till din internetbank. E-faktura är ett enkelt och säkert sätt att betala dina återkommande räkningar. Allt sköts via din internetbank.

AUTOGIRO

Vi erbjuder möjlighet till hyresbetalning via autogiro.
Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på och passar bra för återkommande räkningar som till exempel hyra. Med Autogiro dras betalningen automatiskt på rätt dag och du behöver inte riskera att inbetalningen kommer in för sent.
Vill du att din hyra ska dras via autogiro är du välkommen att kontakta kontoret för att ansöka om detta. För att bli ansluten till Autogiro behöver du underteckna ett medgivande som ger Helenora fullmakt att dra pengar från det konto som du har angett.

Uppsägning och avflyttning


UPPSÄGNING AV KONTRAKT

När du ska säga upp ditt hyreskontrakt gäller endast skriftlig uppsägning. På ditt hyresavtal finns en kolumn för ”uppsägning/överenskommelse om avflyttning”. Den ska du fylla i och lämna eller skicka in till oss. Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet. Som avflyttande hyresgäst får du vara beredd på att visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig.

UPPSÄGNING VID DÖDSFALL

Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med bara en månads uppsägning. Detta gäller om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet (observera att här räknas en månad från den dag dödsfallet inträffar). Efter denna tid blir det uppsägningstid om tre månader. Lägenheten ska sägas upp av den som är närmast anhörig och som ska kunna visa upp ett vårdnadsintyg alternativt dödsfallsintyg med släktutredning och eventuella fullmakter. Begravningsbyrån hjälper till att ta fram de handlingar som behövs. Ska vi hyra ut lägenheten till någon utomstående har dödsboet samma skyldighet som en vanlig avflyttande hyresgäst att låta visa lägenheten och vi behöver därför ha kontaktuppgifter till någon vi kan kontakta för att komma överens om tid.via www.fortum.se.

BESIKTNING OCH FLYTTSTÄDNING

Vi kommer att kontakta dig för att komma överens om tid för besiktning. Vid slutbesiktning ska lägenheten (och eventuella förråd och balkong) vara tömd och väl städad.

SKADOR OCH SLITAGE

När vi genomför besiktningen bedömer vi om lägenhetens skick motsvarar dess ”ålder”. Om skador eller onormalt slitage förekommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig. Om du är medveten om att någon skada skett, som du är ansvarig för, ska du naturligtvis själv åtgärda skadan innan du flyttar. Reparationen ska utföras fackmannamässigt.

UTRUSTNING I LÄGENHETEN

Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du eventuellt tagit bort ska återställas till besiktningen.

STÄDNING

Lägenheten skall vid avflyttning lämnas välstädad. Vid uppsägning får du en checklista att utgå från gällande flyttstädning. Lämnas inte lägenheten i välstädat skick, kommer du att debiteras kostnad för städning.

PÅ AVFLYTTNINGSDAGEN

Om inget annat har avtalats gäller hyreslagen § 7, som säger: ”När hyrestiden har löpt ut skall man som avflyttande hyresgäst, senast kl. 12.00 dagen efter hyrestidens utgång hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den”. Till exempel om kontraktet går ut den ut den 30 juni så har den nya hyresgästen tillträde till lägenheten den 1 juli, kl. 12.00. Infaller den 1:a på en lördag, söndag eller helgdag gäller första vardagen efter som tillträdesdag.

Övrigt


STÖRNING

Undvik att själv störa dina grannar. Det finns inga speciella tider när det är tillåtet att ha musik eller tv på hög volym eller liknande. Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott boende för alla.

Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet. Om vi får ett klagomål eller en störningsrapport kontaktar vi den störande. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickar vi ett varningsbrev. Om den störande, trots detta, inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet. Om du blir störd av dina grannar och inte själv har möjlighet att påpeka detta tar du kontakt med oss. Då kontoren är stängda ringer du istället jourbolag. När du anmäler en störning måste du lämna namn och telefon. Anledningen till detta är att vi kan behöva nå dig för att få mer upplysningar. Vi lämnar dock aldrig ut uppgifter om vem som anmält en störning till den som stört.

VÄRME OCH VENTILATION

Vår strävan är, att med minsta möjliga miljöpåverkan, ge våra hyresgäster ett trivsamt inomhusklimat.

Vi strävar efter en temperatur mellan 20 och 21 grader under hela dygnet (riktvärden enligt Socialstyrelsen är 20 grader på dagen och 18 grader på natten). För bästa möjliga inomhusklimat och att kontrollera innan eventuell felanmälan görs.

 • Kontrollera att alla radiatorer (element) är fullt påskruvade, det vill säga. ”moturs”.
 • För att få en bra spridning av värmen från radiatorerna bör det vara fritt framför dem.
 • Tänk på att inte ha möbler eller tjocka gardiner framför elementen.
 • Kontrollera temperaturen med en termometer. Mätning skall göras 1 meter ovanför golvet och minst 1 meter från fönster.

Du bör avvakta några dagar innan man gör en serviceanmälan särskilt som det i början och slutet av den kallare årstiden kan det vara stora variationer i utomhustemperaturen och det kan ta någon dag innan uppvärmningen stabiliserar sig. Vid snabba väderomslag hinner inte alltid fastighetens värmesystem med att ställa om till att producera mer värme och det kan därför upplevas som kallare än vad det faktiskt är.

STOPP I AVLOPP

Stopp i köksavlopp

Köksavloppet ska du inte skruva isär och rensa själv då det kan vara svårt att få tätt vilket i sin tur kan leda till en fuktskada, gör en serviceanmälan istället.

Stopp i golvbrunn

För att undvika dålig lukt eller stopp i avloppet behöver du rensa din golvbrunn från hår och annan smuts med jämna mellanrum. Behöver du anmäla stopp eller dålig lukt måste du själv försökt att rengöra avloppet.

Stopp i toalett

Gör en serviceanmälan direkt till ditt områdeskontor om det uppstår stopp i toalett.

INSTALLERA TVÄTT ELLER DISKMASKIN

Om du vill installera tvättmaskin eller diskmaskin måste det utföras av behörig person.
Tvättmaskin får endast placeras i utrymme med golvbrunn. Kontakta ditt områdeskontor för mer information.

PERSIENNER

Persienner ingår inte i hyran och vi erbjuder därför ingen service av dem. Det kan med stor sannolikhet ändå finnas persienner i din bostad. Du ansvarar då själv för underhållet av dessa.

För din säkerhet


BRANDVARNARE

Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet

I varje lägenhet ska det finnas minst en brandvarnare. Om din bostad saknar brandvarnare kontaktar du vår serviceanmälan så kommer vi och monterar en åt dig. Du som hyresgäst har ansvaret för att brandvarnaren fungerar. När batteriet är på väg att ta slut ger brandvarnaren från sig korta pipljud.

FÖRVARING I TRAPPHUS

Ingen förvaring i trapphus

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att förvara barnvagnar, leksaker och annat i allmänna utrymmen som till exempel trapphus, loftgångar och källargångar. Sådant kan antändas och orsaka allvarliga skador. Det är också viktigt att det är fri framkomlighet vid en eventuell utrymning eller om till exempel räddningstjänst eller ambulans behöver ta sig fram. Vi gör kontinuerliga brandskyddsronderingar och kontrollerar då bland annat att det inte står saker i vägen.

ANMÄL SKADOR

Anmäl skador så snabbt som möjligt

Om du misstänker att din bostad har en fukt- eller vattenskada är det mycket viktigt att du kontaktar oss så snabbt som möjligt eftersom skadan kan spridas i fastigheten. Desto snabbare vi kan åtgärda felet ju mindre är risken att

Våtutrymmen


RÅD OCH TIPS

Här har vi sammanställt några enkla råd och tips om hur man bäst sköter sitt våtrum för att undvika att det uppstår fukt- och vattenskador.

Rengör golv, väggar och tak med fuktad trasa och spola aldrig med duschslangen direkt på ytskikten. Efter duschning är det lämpligt att så snart som möjligt få bort stillastående vatten. I golvbrunnen samlas väldigt lätt rester från till exempel hår, schampo och tvål. Regelbunden rengöring av golvbrunnen förebygger stopp och minskar risken för stillastående, illaluktande vatten och fuktskador till följd av detta. Hår och ludd samlas lätt i handfatets vattenlås. Vattenlåset behöver regelbundet spolas rent av dig och när det monteras ihop igen är viktigt att det blir tätt. Regelbunden rengöring av ventilationsdon underlättar luftflödet och därmed avfuktningen av våtrummet. Donet skall bara torkas av där det sitter, inte tas bort och rengöras. Undvik så kallade WC-ankor och liknande. De lossnar väldigt lätt och är den vanligaste orsaken till WC-stopp. Vädra i dusch- och badrum. Undvik att göra hål i väggarna och borra aldrig i kakel, använd hellre utrustning som kan hängas eller fästas med sugpropp. Tilluftsdon i fönster eller under element skall alltid vara öppna för att ventilationen och värmen i lägenheten skall fungera.